Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa strojów reprezentacyjnych dla ekipy województwa dolnośląskiego na Ogólnopolska Olimpiadę Młodzieży.

DFS_ZP_PN1_2013