Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W załączeniu wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.; Dostawa sprzętu sportowego na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.
DFS/ZP/PN-2/2013