Wyniki postępowania zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników i trenerów szkoleń z reintegracji społecznej w projekcie „Połączeni Sportem”. Za najkorzystniejszą została uznana oferta:

HOTEL EUROPEUM

ul. Kazimierza Wielkiego 27A 50-077 Wrocław