Wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania  ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii  B na  potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”  współfinansowanego ze  środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego (85%)  oraz ze  środków budżetu państwa (15%) w ramach PO  KL  Priorytet VII  Poddziałanie 7.2.1.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „proMOTOR” Agnieszka Polska-Maciąg