Wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Agnieszka Polska- Maciąg
„proMOTOR”
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW