Wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania  ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu Menedżera  sportu na potrzeby realizacji  projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (85%) oraz ze  środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL  Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nie dokonano wyboru Wykonawcy  szkolenia z zakresu „Menedżer sportu”, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszone  zapytanie ofertowe z dnia 2.10.2013r. nie wpłynęła żadna oferta od potencjalnego Wykonawcy.