Wyniki zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Za najkorzystniejsze zostały uznane oferty:

Pani Katarzyny Androsz
Pani Agnieszki Frydlewicz