Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu Prawa jazdy kategorii B na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Ośrodek Szkolenia Kierowców proMOTOR Agnieszka Polska-Maciąg