Wyniki zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na wynajmie lokalu biurowego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Zachodnia Izba Gospodarcza
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław