XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich – Łódzkie 2013

XIXoom2013

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionych i podpisanych przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej i oświadczenia o danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej: www.oom2013.info

W załączeniu Komunikat nr 1 XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Łódzkie 2013.

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XIX OOM. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@oom2013.info oraz adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany w Komunikacie nr 2.

Komunikat nr 1

Oświadczenie Dane Osobowe

Zamówienie zakwaterowania na eliminacje oom