Zaproszenie do udziału w projekcie „Nie skopiemy Euro!!! Szkolenia dla służb ochrony z Wrocławia i powiatu wrocławskiego”

Zapraszamy na dofinansowane kursy przygotowujące do: egzaminów

– podstawowych na pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia ochrony imprez

– masowych dla pracowników z branży usług ochroniarskich

      współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zaproszenie do udziału w projekcie Nie Skopiemy Euro

      Więcej na:
      www.dips.pl/euro