ZAPROSZENIE na badania z medycyny sportowej w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich AP we Wrocławiu

Uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych zawodników, instruktorów i trenerów na badania z medycyny sportowej w GOBL-L AP we Wrocławiu ul. H. Sienkiewicza 108-110.

Wykonujemy badania wstępne, okresowe dla wszystkich grup wiekowych. Jesteśmy specjalistycznym ośrodkiem diagnostyczno-terapetycznym zapewniającym kompleksową opiekę medyczną w zakresie medycyny sportowej, medycyny lotniczej, oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę lekarską oraz dobrze wyposażone pracownie i gabinety lekarskie.
Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 71 – 328 28 92.

Więcej informacji na stronie:www.gobll.pl