Zaproszenie na konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne tekstu roboczego projektu Programu Współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013.
Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu 20 sierpnia br. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na ul. Dobrzyńskiej 21/23, V piętro (budynek przychodni).

Przypominamy również o możliwości zgłaszania uwag do Programu do dnia 16 sierpnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wwzop.dolnyslask.pl . Formularz prosimy przesłać na adres iwona.lyp@umwd.pl lub pocztą tradycyjną na adres Departament Spraw Społecznych, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 54-433 Wrocław.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Programu będącego naszym wspólnym dokumentem kształtującym współpracę Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi na najbliższe trzy lata.