Zapytania ofertowe

Zapraszamy do nadsyłania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer PS.zo.03.12.2011, dotyczące realizacji usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej w ramach projektu 'Połączeni Sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11

zapytanie ofertowe sale

załącznik nr 1

formularz ofertowy

formularz cenowy