Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, zakończonych opracowaniem Indywidualnego Planu Działań (IPD) oraz Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR) dla uczestników projektu. Szczegóły w załącznikach.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe doradca zal nr 1 – formularz ofertowy

zapytanie ofertowe doradca zal nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 – Terminarz spotkań z doradcą zawodowym