Zapytanie ofertowe

SPECJALISTKI W TURYSTYCEDolnośląska Federacja Sportu, w związku z realizacją projektu „Specjalistki w turystyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), poszukuje 2 trenerów/trenerek do wspólnego prowadzenia zajęć  zakresu tworzenia i administracji stron internetowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4