Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy  sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa  (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców  usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników Projektu.

ZO Prawo jazdy kat B

Załącznik 1- formularz ofertowy Prawo jazdy

Załącznik 2 – formularz cenowy Prawo jazdy B