Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu „Menedżer sportu” dla uczestników Projektu.

Menedżer sportu

Załącznik 1- formularz ofertowy Menedżer sportu

Załącznik 2- formularz cenowy Menedżer sportu