Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług PR podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – DOLNY ŚLĄSK 2014 oraz zlecenie i wdrożenie kampanii promocyjnej w serwisie wp.pl i Przegląd Sportowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19.05.2014 – 30.08.2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty została w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

Zapytanie ofertowe