Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy  sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa  (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców  usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe – szkolenia informatyczne
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2