Zapytanie ofertowe – kursu Prawa jazdy kategorii B

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy  sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa  (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Prawa jazdy kategorii B w ramach  projektu.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Prawo jazdy kat. B
Załącznik nr 2 – formularz cenowy Prawo jazdy kat. B
Zapytanie ofertowe Prawo jazdy kat. B