Zapytanie ofertowe na lektorów w ramach projektu „Wolontariat – włącz się!”

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Wolontariat – włącz się!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1. poszukuje osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które będą prowadziły kursy z języka angielskiego lub niemieckiego we Wrocławiu w ramach projektu.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

WWS zapytanie ofertowe lektorzy 18.07.

WWS zapytanie ofertowe lektorzy załącznik nr 1 18.07.

WWS zapytanie ofertowe lektorzy załącznik nr 2 18.07.