Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie kursu Menedżera sportu

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu w ramach projektu.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Menedżer sportu
Załącznik nr 2 – formularz cenowy Menedżer sportu
Zapytanie ofertowe Menedżer sportu