Zapytanie ofertowe Szkolenia informatyczne

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych  dla uczestników projektu.

ZO Szkolenia IT

Załącznik 1- formularz ofertowy Szkolenia IT

Załącznik 2 ? formularz cenowy Szkolenia IT