Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Nie skopiemy EURO!!! „

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na organizacji kursów zawodowych przygotowujących do ochrony imprez masowych w ramach projektu „Nie skopiemy EURO!!! Szkolenia dla służb ochrony z Wrocławia i powiatu wrocławskiego”, numer umowy UDA-POKL.08.01.01-02-261/10-00

Zamawiający:

Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/79, 63-676 Wrocław,
Tel. 71 790 18 80,Fax 71 790 18 81

www.aridotacje.pl, mail: piotr.suszczak@aridotacje.pl

Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu ?Nie skopiemy EURO!!! Szkolenia dla służb ochrony z Wrocławia i powiatu wrocławskiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1. poszukuje organizatorów kursów dla kandydatów na członków służby informacyjnej, służby porządkowej oraz kierowników ds. bezpieczeństwa organizatora imprez masowych.

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 30.06.2011 – 08.07.2011

Szczegółowe informacje w załączniku:

zo.nse.30.06.2011-zapytanie

zo.nse.30.06.2011-formularz