Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 dot. świadczenia usług PR podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Dolny Śląsk 2014 oraz zlecenia i wdrożenia kampanii promocyjnej w serwisie wp.pl i Przeglądzie Sportowym.

Zawiadomienie o wyborze oferty