Zgłaszanie wniosków o dodatkowe miejsca w Kadrze Wojewódzkiej Juniorów

Bardzo proszę o zgłaszanie w terminie do dnia 5 stycznia 2011 roku do Pana Pawła Olszańskiego Kierownika Działu Szkolenia Dolnośląskiej Federacji Sportu, pisemnych wniosków o dodatkowe miejsca dla dyscypliny  w Kadrze Wojewódzkiej Juniorów po podziale KWJ dokonanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki .
Z uwagi na drastyczne zmniejszenie w roku 2011 ilości szkolonych zawodników w poszczególnych dyscyplinach oraz usunięciem kilku dyscyplin z szkolenia podstawowego, prosimy o składanie wniosków imiennych dotyczących  konkretnych zawodników.  Wniosek powinien zawierać dane osobowe zawodnika, ( imię nazwisko, data urodzenia, klub) jego osiągnięcia sportowe.
Równocześnie informuję,  że wystąpienie z wnioskiem  o zawodnika,  którego osiągnięcia sportowe będą wyższe od innych,  już zatwierdzonych kadrowiczów,  skutkować będzie skreśleniem zawodnika ostatniego z listy pod względem osiągnięć sportowych.