Zmarł Ryszard Więckowski (1930-2021)

Pan Ryszard Więckowski był wieloletnim prezesem oraz sekretarzem Dolnośląskiego Związku Szachowego. Pełnił także wiele funkcji w Polskim Związku Szachowym.

Był wybitnym sędzią m.in. Memoriału Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju oraz Mistrzostw Polski.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń: Honorowy Członek PZSzach (2006), Honorowy Członek DZSzach(1996), Honorowy Obywatel Polanicy-Zdroju (2004) i Zasłużony Sędzia Szachowy. Został także odznaczony, na wniosek Zarządu PZSzach, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Nota biograficzna Pana Ryszarda

Pogrzeb odbędzie się 28.04.2021 roku na Cmentarzu Komunalnym oddział Psie-Pole, Wrocław ul. Kiełczowska 90.
Cześć Jego Pamięci!