Zmiana terminu wyboru oferty

Informujemy, że nastąpiła  zmiana terminu wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej prowadzenia zajęć  z zakresu tworzenia i administracji stron internetowych.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia  20.08.2013 r.