Zmiany w orzekaniu o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

W załączeniu Dz.U z 28.02.2019.