Zmiany w sprawie orzeczeń lekarskich dla zawodników


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych
do uzyskania tych orzeczeń

W załączeniu Dz.U z 28.02.2019 poz 395 zmn. rozp. w spr. kwalifikacji lekarzy.