Zostań koordynatorem/ką wolontariatu sportowego w Twojej organizacji!

Fundacja Wolontariat dla Sportu oraz Projekt Społeczny 2012 prowadzony przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „PROMOWANIE WOLONTARIATU SPORTOWEGO ORAZ ROZWIJANIE POPRZEZ SPORT AKTYWNEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ” zapraszają na warsztaty dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu sportowego – pierwsze tego typu szkolenie prowadzone aktywizującą metodą warsztatową w Polsce!!!
Każda z osób która weźmie udział we wszystkich warsztatach otrzyma certyfikat Koordynatora/koordynatorki wolontariatu sportowego.

I. Rekrutacja:

Zgłoszenia uczestników i uczestniczek mogą dokonywać organizacje sportowe działające na terenie województwa dolnośląskiego. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia od tych organizacji, które do udziału w warsztatach wytypują dwie osoby przy czym jedną z tych będzie członek/członkini Zarządu organizacji.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@v4sport.eu. W temacie maila prosimy wpisać „Zgłoszenie – szkolenie woj. dolnośląskie”. Termin nadsyłania zgłoszeń ubiega w dn. 3. czerwca.  Informacja o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu na warsztaty zostanie wysłana w dn. 4. czerwca.
Termin dokonywania wpłat za uczestnictwo w warsztatach: 6. czerwca.

II. Zakres tematyczny warsztatów:

 • Aspekty prawne związane z wolontariatem sportowym – prawa i obowiązki organizacji sportowej, prawa i obowiązki wolontariuszy/ek sportowych;
 • Identyfikacja obszarów działalności organizacji sportowej, w których możliwe jest wsparcie ze strony wolontariuszy/ek;
 • Identyfikacja możliwych „stanowisk pracy” dla wolontariuszy/ek w ramach zidentyfikowanych obszarów;
 • Określanie zakresu obowiązków dla każdego ze zidentyfikowanych ?stanowisk pracy? dla wolontariuszy/ek;
 • Określanie wymiaru czasu pracy dla każdego ze zidentyfikowanych ?stanowisk pracy? dla
  wolontariuszy/ek;
 • Określanie kwalifikacji/umiejętności wymaganych na każdym ze zidentyfikowanych
  „stanowisk pracy” dla wolontariuszy/ek;
 • Poznawanie motywacji osób zainteresowanych wolontariatem sportowym;
 • Prowadzenie efektywnej rekrutacji wolontariuszy/ek;
 • Umiejętne zarządzanie wolontariuszami/kami.

III. Terminy:

na warsztaty składają się 3 dwudniowe zjazdy:

1. 09 – 10 czerwca
2. 16 – 17 czerwca
3. 29 – 30 czerwca

IV. Godziny zajęć:

Warsztaty będą rozpoczynać się o godz. 10:00 i kończyć o godz. 17:00.

V. Miejsce warsztatów:

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Sportu, przy ul. Borowskiej 1 / 3 we Wrocławiu.

VI. Opłata:

Udział w szkoleniu jest odpłatny i wynosi 200 zł. za osobę. W ramach tej kwoty uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie (przerwy kawowe i obiad). Osoby zakwalifikowane na warsztaty, które będą dojeżdżać pow. 50 km będą miały zapewniony nocleg.
Zakwalifikowane osoby proszone będą do dokonania wpłaty na:
Fundacja Volunteers for Sport
ul. Usypiskowa 3a 02-386 Warszawa
Rachunek bankowy nr 12 1500 1272 1212 7006 2355 0000 (Kredyt Bank S.A)
W tytule przelewu należy podać nazwiska osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o wysłanie maila na adres: rekrutacja@v4sport.eu

Informacja o naborze – woj. dolnośląskie

Formularz zgloszeniowy

Warsztaty są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.