Do Wojewódzkich Związków Sportowych

Prosimy o podanie propozycji zagospodarowania środków uzyskanych z odsetek bankowych w kwocie około 5 000 tysięcy złotych (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Propozycje mogą dotyczyć wydatków na :
– doszkalanie kadr trenerskich,
– drobny sprzęt sportowy do kontroli procesu treningowego (dyscypliny olimpijskie),
– lub inne merytorycznie uzasadnione wnioski.

Propozycje przedstawione na piśmie do Dyrektora DFS zostaną rozpatrzone do września 2009.
Wydatkowanie środków i ich rozliczenie zgodnie z „Programem szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo”.

Kierownik Wyszkolenia DFS
Paweł Olszański