Multisport w Skokowej

Szkoła Podstawowa w Skokowej, reprezentująca Gminę Prusice, wzięła udział w kolejnej edycji projektu „Multisport” – programie systematycznej aktywności sportowej dla klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia po przerwie wakacyjne były realizowane do końca listopada.