Program „MultiSport” w Strzelinie

Program „MultiSport” jest adresowany do dzieci ze szkół podstawowych klas IV – VI. Zajęcia odbywają się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając dzieci do wyboru preferowanej formy aktywności. Projekt prowadzi Dolnośląska Federacja Sportu, a koszty związane z realizacją projektu pokrywają organizatorzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dziś odwiedzamy Strzelin.