Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Adres
50-529 Wrocław, ul.Borowska 1-3
tel. (0-71) 367-50-61 wew. 303, 304
Skład Zarządu  
Czesław Cyrul Prezes
Jan Goetze Wiceprezes
Marek Maciejewski Wiceprezes
Mieczysław Stembalski Wiceprezes
Ewa Lobert Sekretarz
Andrzej Lewandowski Członek Zarządu
Ireneusz Błaszczyk Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna  
Jerzy Wójcikiewicz Przewodniczący