Dolnośląski Związek Sportów Gimnastycznych

Adres
50-525 Wrocław, ul. Borowska 1-3
tel. 0-71 367-50-61 wew. 327, fax 367-18-40
email: dzsgim@sport.wroclaw.pl  

Biuro Związku nie posiada stałych godzin pracy

Skład Zarządu  
Agnieszka Rauk-Kubacka Prezes
Małgorzata Sobera Wiceprezes
Tomasz Poros Wiceprezes
Michał Adamczyk Sekretarz
Leszek Antonowicz Członek Zarządu
Swietłana Gradzik Członek Zarządu
Krystyna Leśkiewicz- Lewińska Członek Zarządu
Mirosława Hamera Członek Zarządu
Jakub Zaim Członek Zarządu
Alina Orichowskaja Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna  
Beata Pieronek Przewodniczący
Joanna Citków Członek Komisji
Olga Borysławska Członek Komisji