Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich

Adres
59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11
tel./fax (0-76) 842-16-10
email: zsslublin@tlen.pl

Skład Zarządu
Marian Węgrzynowski Prezes
Andrzej Szewczyk Wiceprezes
Leszek Korolewicz Wiceprezes
Wiesław Pazdyka Skarbnik
Piotr Wawnikiewicz Sekretarz
Jan Cholewa Członek Zarządu
Wiesław Pirliciński Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Ryszard Kuc Przewodniczący
Małgorzata Kaczmarek Członek Komisji
Robert Baranowski Członek Komisji