Dolnośląska Gala Sportu Młodzieżowego 2017

W dniu 02 marca w gościnnym Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyła się Dolnośląska Gala Sportu Młodzieżowego na której nagrodzono najlepsze kluby za wyniki w 2016 roku. Symboliczne czeki (będące potwierdzeniem otrzymanego wsparcia) wręczała Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Iwona Krawczyk. W imieniu wszystkich nagrodzonych składamy podziękowania dla Zarządu Województwa i Radnych Sejmiku za reaktywowanie tej pożytecznej inicjatywy.