Kurs instruktorów sportu

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zamierza zorganizować kurs instruktorów sportu część ogólną dla potrzeb wszystkich zainteresowanych dyscyplin.

Przewidywany termin kursu 03.10.-08.11.2009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: Dolnośląska Federacja Sportu, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, upływa w dniu 30 września br. Przewidywany koszt kursu ok. 450,-zł.

Kandydaci winni złożyć  następujące dokumenty:

1. podanie z adresem i telefonem kontaktowym;
2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni;
3. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć sportowych.

Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie DFS, adres j.w.

Informacje szczegółowe udzielane są pod nr tel. (0-71) 367-18-45.