Nagrody, stypendia sportowe Prezydenta Wrocławia za wysokie wyniki sportowe w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Pan Prezydent Wrocławia zamierza uhonorować wrocławskich sportowców nagrodami oraz stypendiami za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2023 roku, w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków przez Dolnośląskie Związki Sportowe do Biura Sportu i Rekreacji, ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat III piętro, pokój nr 328. W załączeniu przekazujemy wzór wniosku oraz wzór oświadczenia osobowego.

Ostateczny termin składania wniosków dotyczących nagród sportowych upływa 31 stycznia 2024 r. Informujemy, że według obowiązującej uchwały wnioski dotyczące stypendiów sportowych będziemy przyjmować we wrześniu 2024 r.

https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/18553/stypendia-sportowe-sportowy-program-stypendialny: Nagrody, stypendia sportowe Prezydenta Wrocławia za wysokie wyniki sportowe w 2023 roku https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/18554/nagrody-za-osiagniete-wyniki-sportowe: Nagrody, stypendia sportowe Prezydenta Wrocławia za wysokie wyniki sportowe w 2023 roku
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas spotkania z młodymi sportowcami