Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Menadżer na medal”!

Projekt „Menadżer na medal” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz pozostałymi materiałami, które można znaleźć na stronie „Regulaminy,Druki” w zakładce „Menadżer na medal”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz pozostałymi materiałami, które można znaleźć na stronie http://www.dips.pl.