Umiem Pływać 2024

26 lutego 2024

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację i przydział grup I etapu projektu Umiem Pływać w roku 2024. W tym etapie planujemy objać wsparciem ok 238 grup, czyli ponad 3500 dzieci ze 107 gmin dolnośląskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na marzec. Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej ...

Zostań koordynatorem/ką wolontariatu sportowego w Twojej organizacji!

W załączeniu przedstawiamy zaktualizowane informacje dotyczące projektu. Fundacja Wolontariat dla Sportu oraz Projekt Społeczny 2012 prowadzony przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „PROMOWANIE WOLONTARIATU SPORTOWEGO ORAZ ROZWIJANIE POPRZEZ SPORT AKTYWNEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ” zapraszają na warsztaty dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu sportowego – pierwsze tego typu szkolenie prowadzone aktywizującą metodą warsztatową w Polsce!!!Każda z osób która weźmie udział we wszystkich warsztatach otrzyma certyfikat Koordynatora/koordynatorki wolontariatu sportowego.  UWAGA – NOWE…

16 czerwca 2011
Czytaj więcej ...

Projekt wymiany międzynarodowej

DFS planuje zorganizowanie międzynarodowego spotkania młodzieżowy w październiku 2010 roku.Szczegóły w załączonym pliku. Dla uzupełnienia grupy osób już pracujących w tym projekcie, DFS oczekuje na kandydatury młodych osób (16-25 lat) związanych ze środowiskiem sportowym z biegłą znajomością języka angielskiego (warsztaty i zajęcia będą prowadzone w tym języku), które mogą w przyszłości włączyć się pracę dolnośląskich klubów i związków sportowych.

20 maja 2010
Czytaj więcej ...

Start projektu „Edukacja dla sportu”

Projekt „Edukacja dla sportu – szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym” adresowany jest do osób chcących podwyższyć swoje kompetencje językowe. Realizowany jest w partnerstwie przez Dolnośląską Federację Sportu, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG na terenie Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry w okresie od lipca 2009 do maja 2011. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowisk sportowych związanych z…

15 sierpnia 2009
Czytaj więcej ...