Rusza rekrutacja do programu Gminy Wrocław – Trener Osiedlowy

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 25.03.2017 do 31.12.2017 jako „Trenerzy Osiedlowi” na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia, (główne cele i założenia Programu wymienione są w piśmie wiodącym)

Szukamy 47 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia.

Kandydat powinien być :                                  

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych   dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami  pedagogicznymi i mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami.
  Oferta Pracy -Trener osiedlowy

szczegóły na stronie www.wroclawskiszs.pl

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 01.03.2017 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne)
 •  pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję  lokalizacji boiska na którym realizowany byłby program .

Dokumenty można dostarczyć:

-osobiście, pocztą, lub e-mailem  b.zawisza1950@gmial.com, p.widawski1980@gmail.com   

Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2017 przed Komisją Programową TRENERA OSIEDLOWEGO, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 071 367 33 15, 602 304 950 lub e-mail.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy  Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością  informuje, że jest realizatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży  na terenie Wrocławia w latach 2015-2017”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

   – WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH DYSCYPLINY THE WORLD GEMES 2017

   – WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

    – ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

 

Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2017 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 47 „ trenerów osiedlowych „ w wymiarze 15 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele ). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

Głównymi zadaniami  Trenera Osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań „ prawdziwego kibica „
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH DYSCYPLINY THE WORLD GEMES 2017 W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH, ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM