SKS – aktualne listy przyjętych szkół

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu na operatorów wojewódzkich programu Szkolny Klub Sportowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło dotację na ten cel dla naszego województwa. Pozwoliło to na utworzenie na Dolnym Śląsku dodatkowych 120 grup (łącznie 1100 grup).
W załączeniu zamieszczamy aktualną listę przyjętych grup, którymi opiekować się będzie zespół Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz oddzielnie listę grup, które będą pod nadzorem zespołu Szkolnego Związku Sportowego.

Zachęcamy nauczycieli do rozpoczynania zajęć i prosimy o jak najszybsze przesłanie do nas wypełnionych druków umów-zleceń. Znajdziecie je wraz z innymi informacjami o programie w zakładce „Szkolny Klub Sportowy„.

Przyjęte szkoły DFS

Przyjęte szkoły SZS