SKS dodatkowe grupy

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu na operatorów wojewódzkich programu Szkolny Klub Sportowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło dotację na ten cel dla naszego województwa. Pozwoli to na utworzenie na Dolnym Śląsku dodatkowych 120 grup (łącznie 1100 grup).
W załączeniu zamieszczamy listę nowo przyjętych grup, którymi opiekować się będzie zespół Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz oddzielnie listę grup, które będą pod nadzorem zespołu Szkolnego Związku Sportowego.

Zachęcamy nauczycieli do rozpoczynania zajęć i prosimy o jak najszybsze przesłanie do nas wypełnionych druków umów-zleceń. Znajdziecie je wraz z innymi informacjami o programie w zakładce „Szkolny Klub Sportowy„.

Lista przyjętych szkół – DODATKOWA – Dolnośląska Federacja Sportu

Lista przyjętych szkół – DODATKOWA – Szkolny Związek Sportowy