Trenerka Roku 2023” – start zgłoszeń!

Polski Komitet Olimpijski ogłasza XXIII edycję Konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2024.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich.

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

„Trenerka Roku” – za osiągnięcia w pracy trenerskiej zarówno z zawodniczką/-ami, jak i zawodnikiem/-ami w 2023 roku,
„Trener Roku” – za osiągnięcia w pracy trenerskiej z zawodniczką/-ami w 2023 roku,
dla Trenerki lub Trenera za całokształt pracy trenerskiej z zawodniczką/-ami,
za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych i innych.

Kategoria „Trenerka Roku” jest kategorią główną Konkursu.

Konkurs jest odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera.

Poznajcie sylwetki laureatów i laureatek z poprzednich edycji

Regulamin Konkursu Trenerka Roku 2023

Zgłoszenie do konkursu

Formularz zgody

 

Na zgłoszenia od polskich związków i klubów sportowych, osób fizycznych, instytucji, uczelni wyższych, mediów czekamy do 22 lutego 2024.

Informacja prasowa wraz z załącznikami: https://olimpijski.pl/trenerka-roku-2023-start-zgloszen/