Umiem Pływać 2024

Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów – Umiem Pływać 2024, do którego planujemy przystąpić.

Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest dopiero na 26 kwietnia, jednak działania przygotowawcze planujemy już teraz, aby rozpocząć realizację Projektu w marcu. 

W celu sprawnej organizacji, prosimy wszystkie Gminy zainteresowane udziałem w Projekcie Umiem Pływać 2024 o nadsyłanie zgłoszeń (wzór w załączeniu) do dnia 12 lutego 2024 roku na adres: sportfederacja@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na podstawie skanów przesłanych drogą elektroniczną.

Po otrzymaniu potwierdzenia od instytucji finansujących poinformujemy Państwa o liczbie grup przyjętych do projektu w każdej Gminie.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie planujemy realizacji projektu Płynę Dalej.

Wiecej informacji w zakładce Umiem Pływać


Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.