Umiem Pływać 2024

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację i przydział grup I etapu projektu Umiem Pływać w roku 2024. W tym etapie planujemy objać wsparciem ok 238 grup, czyli ponad 3500 dzieci ze 107 gmin dolnośląskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na marzec.

Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.